De slimste haven ter wereld zijn en blijven, dat is één van de speerpunten van het Havenbedrijf Rotterdam. Een volgende grote stap in die ambitie is het investeren in nieuwe ontwikkelingen zoals “Internet of Things”. Tezamen met de innovatieve marktspeler TWTG lanceert Port of Rotterdam de joint venture “Port Insight”. Onder deze gezamenlijke vlag worden technologische oplossingen ontwikkeld die sleutelprocessen slimmer en efficiënter maken voor meerdere actoren in de maritieme sector.

Port Insight zal de kansen onderzoeken en de technologische ontwikkeling uitvoeren en daarmee tegemoet komen aan de continue vraag naar digitalisering in de maritieme sector. De marktkennis van het internationaal opererende Havenbedrijf gecombineerd met de technologische know-how van TWTG is tevens een Rotterdamse combinatie. Beide bedrijven kijken uit op waterwegen die door de havenstad vloeien.

‘De haven van Rotterdam pakt een voortrekkersrol bij de ontwikkeling en uitrol van digitale producten en diensten. Daarmee willen we het serviceniveau en de concurrentiepositie van onze haven verhogen. TWTG kan ons daarbij helpen. Vandaar dat we samen een joint venture hebben opgericht’, aldus Paul Smits – CFO Havenbedrijf Rotterdam.

Na een innovatieproject van een jaar wordt nu de eerste oplossing voor Port Insight ontwikkeld. Goran Gavric, CEO TWTG vertelt graag over deze ontwikkelingen: “Op dit moment zijn ‘duwbakken’ niet realtime te traceren in het Rotterdamse, noch Europese havengebied. Deze grote stalen bakken kunnen wel 100 meter lang zijn en worden gebruikt om grote ladingen veevoer, zand, graan en overige “droge bulk” te vervoeren. Er is heel veel te winnen voor iedereen in de sector, zo zijn er in het Rotterdamse havengebied al snel zo’n kleine 1000 te vinden. Zo kan de administratie voor havengelden kan volledig worden geautomatiseerd, wat letterlijk uren per week kan besparen voor zowel de binnenvarende ondernemer als de havenbedrijven. Daarnaast kan het voor operators inzichtelijk worden waar hun lading zich bevindt en of er genoeg (vrije) duwbakken beschikbaar zijn en waar die nu zijn. Dat kan nu nog niet. Dit maakt de haven niet alleen slimmer, ook duurzamer”

De eerste toepassing door Port Insight rond duwbakken start in het Rotterdamse havengebied. Middels deze data-gedreven aanpak zal het Havenbedrijf inzicht verkrijgen in dit proces, maar ook de ontvanger zou meer informatie kunnen opvragen van zijn lading. Gavric voegt toe: “Op dit moment is iets als track & trace zoals we dat kennen van pakketjes er niet bij duwbakken, maar is prima mogelijk zodat de ontvanger precies weet wanneer zijn levering is te verwachten zonder te hoeven bellen of te zoeken. Zoals een boer die wacht op het voer voor zijn koeien”. Uit onderzoek bleek dat nog veel handelingen telefonisch of mondeling werden uitgevoerd. Digitalisering in dit proces biedt vele voordelen zoals een automatische boekhouding van havengelden. Dit is belangrijk, waar duwbakken nu veel ruimte innemen en kritiek zijn om af te laden en verder te vervoeren. Daarbij is het vanzelfsprekend ook commercieel interessanter als ze efficiënter worden gebruikt.

Port Insight gaat haar eerste oplossing  in Q1-2019 uitrollen. Havens, verladers, operators en lading eigenaren kunnen gebruik maken van de innovaties in zo veel mogelijk internationale havens. “Het gaat erom dat de sector meegaat in deze digitaliseringsslag, we moeten zowel A naar B – beter maken. Dan kan iedereen in de branche efficiënter, sneller en veiliger aan het werk. De casus met betrekking tot de duwbakken is pas de eerste”, sluit Goran af.

TWTG kan ons helpen bij de ontwikkeling en uitrol van digitale producten en diensten

Paul Smits - CFO Port of Rotterdam

Hoge resolutie foto’s via Google Drive.

Need a quote?

Nick can assist you in everything you need
while writing about TWTG or one of its projects.

+31 6 111 69 103
Marketing Lead

NickKiran

Contact Nick Kiran